Gelijkheid M/V

Gelijkheidsindex 2023

NEW DURALEX INTERNATIONAL zet zich in voor het bevorderen van professionele gelijkheid en gelijke beloning en bevestigt opnieuw haar toewijding aan het principe van non-discriminatie tussen mannen en vrouwen. Het bedrijf erkent dat genderdiversiteit in werkgelegenheid op alle niveaus een bron is van complementariteit, sociaal evenwicht en economische efficiëntie.

In overeenstemming met de wettelijke vereisten publiceren we de gendergelijkheidsindex, die bestaat uit 4 indicatoren die de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in bedrijven beoordelen: de loonkloof, de kloof in de verdeling van individuele loonsverhogingen, het percentage werknemers dat een loonsverhoging krijgt in het jaar na terugkeer van hun zwangerschapsverlof en het aantal vrouwen en mannen onder de tien hoogste verdieners.

Voor meer informatie over deze index: travail-emploi.gouv.fr

Op de 4 indicatoren, volgens deze benchmark, rekening houdend met de structuur van ons personeelsbestand, behaalde NEW DURALEX INTERNATIONAL een score van 71 punten op een totaal van 100 punten:

Aantal behaalde punten

Maximaal aantal punten

Loonkloof

31

40

Verschil in de verdeling van individuele loonsverhogingen

van de werknemers die een loonsverhoging kregen in het jaar volgend op hun terugkeer van zwangerschapsverlof

25

15

35

15

Aantal werknemers van het ondervertegenwoordigde geslacht in de 10 hoogstbetaalde functies

0

10

Totale score

71

100